Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA TİCARİ İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

İşbu muvafakatname kapsamında KABİ PARTNERS Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ile paylaşmış olduğum telefon ve e-posta bilgilerimin KABİ PARTNERS Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından,  aydınlatma metni doğrultusunda  ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili reklam, pazarlama ve bilgi amaçlı SMS, MMS, e-posta şeklinde elektronik ileti gönderilmesine ve tarafımla iletişime geçilmesine açık rıza gösterdiğimi, işbu muvafakati hiçbir baskı veya zorlama altında olmaksızın, hür irademle okuduğumu, kabul ve beyan ediyorum

Tarafıma reklam ve pazarlama amaçlı elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.

Müşteri

İsim :

Soyisim:

Tarih:

 

0
%